Bảo Lộc Chiêu sinh hoc viên TOEIC

Hiện tại minh đang Luyện thi Toeic cho 1 bạn, cần bạn học cùng để mở lớp!! Ai có nhu cầu liên hệ nhé!!
Vơi kinh nghiệm luyên thi nhiều năm ở các truong và trung tâm Anh ngữ tại Tphcm!! Luyện thi bám sát chương Trình và cấu trúc thi!! cam kết đầu ra từ 450 trở lên!!
Mọi thông tiên liên hệ:
Ms Quynh
email: [email protected]
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái