Bảo Lộc Gà lai rừng

giải nghệ cần ra đi 1 em mồi 1 mùa gáy không hay nhưng sát bổn trạng 900g giá ra đi là 500k có fix cho ai thiệt trí....
tặng 4 bộ giò 1 cái giỏ giò tự làm lên không được thẩm mỹ lám ai cần thì lh số 01639607904
11223482_468302603342437_511332110819440636_n.jpg
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái