Bảo Lộc Luyện thi Anh 12 thi THPT Quốc Gia, chuyên Anh 9

Hiện Tại mình có lớp Luyện thi THPT lớp 12 có 3 Bạn và luyện thi chuyên Anh lớp 9!! em nào có nhu cầu học thêm thì đăng kí nhé!!
Lơp 12 học tuần 3 buổi /từ nay đên tháng 7
Lớp 9: thời gian tự sắp xếp với học sinh !!
Luyện thi sát chương trinh đổi mới hiện hành!! Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng!!
Ms Quynh
email: [email protected]
Trình độ chuyên môn: THạc sĩ Ngôn Ngữ Anh
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái