Di Linh Máy Tạo Độ Ẩm Nhà Yến

Số điện thoại liên hệ

0901201190

Máy đang hoạt động tốt,máy 2 vỉ,có đầy đủ đồng hồ báo nhiệt độ,cảm biến nhiệt độ,dây và dắc cắm đầy đủ
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái