Bảo Lộc Mua Bán Chim Cảnh

E có 2 con mi mắt vàng với 1 con xanh tím mồi. Có giao lưu được e khướu nào hót hét ok k a? Có bù trừ ạ
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái