Bảo Lộc Mua Tre Hoặc Tầm Vông Làm Giàn

Nguyenanhvu200976

Active Member
Tại Bảo Lộc ae nào có tre hoặc tầm vông dài khoảng 4m trở lên cho mình giá mình mua về làm giàn.0779331306