Bảo Lộc Nguồn Lưu Điện Camera,wifi

Nhận đóng ráp mạch lưu điện cho wifi internet,camera. Không lo gián đoạn ghi hình khi mất điện
 

Ảnh đính kèm

  • AD1642F7-D248-495E-99C4-AA6C80CD3F4C.jpeg
    AD1642F7-D248-495E-99C4-AA6C80CD3F4C.jpeg
    174.3 KB · Đọc: 585
  • CB3C04B7-69A4-4680-A743-666019601A79.jpeg
    CB3C04B7-69A4-4680-A743-666019601A79.jpeg
    162.2 KB · Đọc: 61
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái