Bảo Lộc Nhận bao sách, vở, tiền công chỉ 2,5 ngàn 1 cuốn

Nhận bọc sách , vở học sinh theo yêu cầu.giá chỉ 2,5 ngàn 1 cuốn. Nhận tại nhà thì xin thêm 10 ngàn tiền xăng
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái