Bảo Lộc Tiếng Hàn

Số điện thoại liên hệ

0916892371

Nữ 22 tuổi. Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Hàn loại giỏi. Đã có bằng Topik 5. Yêu thích công việc giảng dạy. Cần tìm việc làm.
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái