Bảo Lộc Tuyển Lao Động Ngành May Tại Kcn Lộc Sơn Bảo Lộc

Tuyển Dụng: Lao động May - Công ty May Hàn Quốc tại KCN Lộc Sơn Bảo Lộc
➡ Thợ may: số lượng 150 người ( Nam/ Nữ)

- Biết sử dụng máy may công nghiệp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tuổi từ 18 - 40.
- Sức Khỏe tốt.

➡ Nhận đào tạo: số lượng 50 người ( Nam/ Nữ)
- Đào tạo trong 30 ngày làm việc (hổ trợ 3 triệu - 4 triệu).
- Tuổi từ 18 - 30.
- Sức Khỏe tốt.

➡ Thợ Phụ : số lượng 20 người ( Nam/ Nữ)
- Kiểm hàng bán thành phẩm/ thành phẩm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tuổi từ 18 - 35.
- Sức Khỏe tốt.

➡ Kiểm hàng: số lượng 20 người ( Nam/ Nữ)
- Kiểm hàng bán thành phẩm/ thành phẩm.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Tuổi từ 18 - 35.
- Sức Khỏe tốt.

➡ Ủi hàng: số lượng 10 người ( Nam/ Nữ)
- Kiểm hàng bán thành phẩm/ thành phẩm.
- Tuổi từ 18 - 30
- Sức Khỏe tốt.

Liên hệ nộp hồ sơ:
Công Ty TNHH Merkava Việt Nam - KCN Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Liên hệ: 0904575202 Gặp Hòa.
Từ 7h30 - 10h00 các ngày từ Thứ 2 cho đến Chủ Nhật
main117.jpg