Bảo Lộc Việc Làm Thời Vụ 3 Tháng (lh: 0904575202)

Thông báo tuyển dụng lao động

· 50 Thợ may - 30 Đào tạo may

· 20 KCS

· 20 Thợ phụ

· 35 Lao động THỜI VỤ ( làm việc 3 tháng)

Liên hệ : 0904575202 Hòa

tải xuống.jpg